De WinterVuurplaats

   

Algemene Voorwaarden

Afwijzing van aansprakelijkheid

De organisatoren van de WinterVuurplaats en Stiochting Plaatstaal geven de grootste aandacht aan de veiligheid in en rond de tenten van de WinterVuurplaats. We wijzen erop dat deelnemers aan de WinterVuurplaats, zowel zij die meerdere dagen komen meedoen als mensen die de WinterVuurplaats een avond bezoeken, op eigen risico en verantwoordelijkheid aanwezig zijn. Stichting Plaatstaal, de WinterVuurplaats cq de personen die deze organiseren, kunnen nimmer aansprakelijkheid worden gesteld voor ongevallen, lichamelijk of psychisch letsel, schade of verlies van eigendommen op en/of tijdens de WinterVuurplaats ontstaan. Door naar de WinterVuurplaats te komen gaat u met deze voorwaarden akkoord.

Website

De internetgebruikers kunnen kosteloos gebruik maken van de website van de WinterVuurplaats (www.wintervuurplaats.nl).Het feit dat u gebruik maakt van de website van de WinterVuurplaats betekent dat u akkoord gaat met de onderstaande voorwaarden.

De intellectuele eigendomsrechten van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van de WinterVuurplaats berusten bij de WinterVuurplaats. Duplicatie, distributie en publicatie van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van de WinterVuurplaats is uitsluitend toegestaan met voorafgaande toestemming. Schriftelijke aanvragen stuurt u aan de WinterVuurplaats, info@wintervuurplaats.nl.

Uw persoonlijke gegevens worden alleen toegepast door de WinterVuurplaats. Uw persoonlijke gegevens worden niet opgeslagen, vastgelegd, doorgegeven of gebruikt voor andere doeleinden dan deze.

Ondanks voortdurende zorg en aandacht voor de website van de WinterVuurplaats geeft de WinterVuurplaats geen garanties op de volledigheid, juistheid of actualiteit van de inhoud van de website van de WinterVuurplaats, en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade door het gebruiken van de website van de WinterVuurplaats, de onmogelijkheid de website van de WinterVuurplaats te gebruiken, uit de levering van diensten door de WinterVuurplaats of het gebrek aan levering van diensten door de WinterVuurplaats.

Wijzigingen algemene voorwaarden

De inhoud van de website van de WinterVuurplaats wordt regelmatig bijgewerkt. de WinterVuurplaats behoudt zich het recht voor de inhoud van de website van de WinterVuurplaats te allen tijde en met onmiddellijke ingang te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Laatst gewijzigd op 14 november 2010.