De WinterVuurplaats

   

Gebeurtenissen

Volgens het Van Dalewoordenboek is een gebeurtenis een voorval van enig belang. Iets dat gesprekstof oplevert. Afgelopen jaren hebben er zich op de WinterVuurplaats een tiental kunstzinnige momenten voorgedaan, die wij in de loop van de tijd ‘gebeurtenissen’ zijn gaan noemen.

Het eerste jaar van de WinterVuurplaats, tweede kerstdag: Aan waslijnen in het amfitheater hingen kranten, bevroren en voorzien van een laagje ijs; een compositie van het ‘nieuws uit de wereld’. Stukken tekst werden ten gehore gebracht en letterlijk opgegeten, waarna de kranten in brand werden gestoken en de letters langzaam verkoolden.

Een andere performance vond plaats in de tunnel onder de perrons van station Driebergen. WinterVuurplaatsbezoekers en toevallig passerende treinreizigers werden meegenomen in een choreografie waarbij een tekst van Peter Handke ingefluisterd werd. De plek was gemarkeerd door een dikke boomtak en een koperen plaat, en de performance werd begeleid door vioolmuziek die weerkaatste in de tunnel.

Andere interventies waren het postkantoor, dat een alternatief communicatiesysteem voor bezoekers ontwikkelde en postbezorging deed voor ‘hier’ en ‘elders’, of een ceremonie voor het middernachtsmoment op 31 december, waarin een doolhof voor ontmoeting tussen mensen zorgde en je de gelegenheid kreeg om een ander een vraag mee te geven.

Het zijn korte performances, verhalen, sociale interventies, optredens, waaraan iedereen kan meedoen en die steeds zorgen voor een focus, een beginpunt, een opmaat voor een gesprek of een andere vorm van ontmoeting en samenwerking. Het zijn ook gebeurtenissen van enige belang omdat ze de dragers zijn van de rode draad die proberen te weven op de WinterVuurplaats. Ze zetten iets in werking dat vervolgens, gedragen door alle aanwezigen, een vervolg kan krijgen.

De gebeurtenissen worden voorbereid door een team van kunstenaars en professionals in de maanden en dagen voorafgaand aan de WinterVuurplaats.


 

influisteren

influisteren in de stationstunnel

staande op een koperen plaat

 

 

 

09dec2008rt