De WinterVuurplaats

   

13 heilige nachten

De periode van 24 december tot 6 januari is van oudsher een bijzondere tijd in het jaar. Als je het jaar als een cirkel voorstelt, dan vormen deze dagen een kleine instulping, een binnencirkel in de grote cirkel van het jaar. De nacht heeft de overhand: korte dagen, rond vijf uur valt de avond, de natuur houdt zich in, maar ook het ritme van werkweek en weekeinde vervalt met de doorbreking van de feestdagen en andere vrije dagen. De tijd houdt zijn adem in.

Op de WinterVuurplaats hebben wij voetstoots aangenomen dat dit een bijzondere tijd is, waarin de hemel soms open lijkt te staan. Of zelfs dichterbij lijkt te komen en de verbindingslijnen tussen hemel en aarde kort zijn. Vanuit deze observaties en gedachten zijn wij op de WinterVuurplaats de heilige nachten vorm gaan geven. We willen tot elkaar en tot de sterren spreken.het dak van een mongoolse tent

De heilige nachten zijn niet nieuw. Ze worden al eeuwenlang gevierd en beleefd. De heilige nachten zijn onderdeel van oude verhalen en tradities. 'Maar op een bepaalde manier wordenwij niet meer ten volle gedragen door de oude verhalen en daaruit voortgekomen tradities. Het met lege handen staan is de existentiële uitgangssituatie en bestaansbodem van de westerse mens’ zoals Erik Lemmens ooit treffend verwoordde.

Daar verantwoordelijkheid voor nemen betekent eigen vormen gaan scheppen, om in deze tijd de werkelijkheid van deze nachten te beleven en te begrijpen.

| 09122008 RT/LP |